PARTNERZY KLASTRA

PARTNERZY KLASTRA

 

Klaster Aktywnej Turystyki
Klaster jest dobrowolnym porozumieniem przedsiębiorstw, jednostek naukowych, Instytucji Otoczenia Biznesu, jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych. Jego liderem jest Fundacja Festiwal Biegów. 

Klaster został powołany 24 września 2013 r. w celu sprzyjania rozwojowi aktywnego wypoczynku, turystyki, zdrowego stylu życia oraz promocji walorów turystycznych subregionów.

Obecnie liczy ponad 85 członków, w tym przedsiębiorstwa, JST, Instytucje Otoczenia Biznesu, jednostki naukowe, organizacje pozarządowe oraz związki sportowe.
Główne cele klastra to:realizacja projektu – Centra Aktywnego Wypoczynku, w tym trasy rowerowo-biegowe, narciarskie i Nordic Walking,

współpraca na rzecz rozwój turystyki i promocji idei aktywnego wypoczynku oraz zdrowego trybu życia,

edukacja w zakresie aktywnego wypoczynku, turystyki oraz sportu masowego,

podejmowania działań integrujących współpracę partnerów poprzez tworzenie wspólnej infrastruktury,

wspieranie zrównoważonego rozwoju subregionów,

rozwijanie współpracy Członków Klastra w zakresie tworzenia innowacji i działań B+R.

Więcej informacji o działalności klastra na:
www.festiwalbiegow.pl lub poprzez email festiwalbiegow@festiwalbiegow.pl