MISJA I WIZJA

MISJA I WIZJA

MISJA

Misją Klastra jest stworzenie największego, najsilniejszego i najbardziej efektywnego klastra na terenie Regionu Morza Bałtyckiego, którego działania istotnie wpłyną na jego rozwój gospodarczy poprzez wzrost konkurencyjności i innowacyjności podmiotów związanych z przemysłem czasu wolnego.

 


WIZJA

Wizją, jaka przyświecała podmiotom założycielskim klastra, jest osiągnięcie efektu kartelizacji, który spowoduje, że wysiłek zainwestowany we współpracę w klastrze przynosić będzie szybsze i większe korzyści niż ten sam wysiłek włożony w samodzielną pracę. 

Łączenie zasobów i kompetencji jest szczególnie istotne w przypadku ekspansji i sprzedaży na rynkach międzynarodowych. Działania te wymagają większych nakładów finansowych co często czyni je niedostępnymi dla pojedynczego podmiotu.

 

Zobacz...

....zapisy dotyczące celów BKPCW