CELE

CELE

Cele klastra wynikają z poniższych pryncypiów, zaś zostały one szczegółowo zawarte w dokumencie założycielskim Bałtyckiego Klastra Przemysłu Czasu Wolnego. 

zwiększenie sprzedaży produktów i usług związanych ze spędzaniem czasu wolnego zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym oraz obniżenie kosztów prowadzenia sprzedaży a także działań wspomagających sprzedaż. 

prowadzenie działań o charakterze reklamowym oraz promocyjnym, po najniższych, dostępnych jedynie dla członków klastra kosztach oraz charakteryzujących się najwyższym poziomem skuteczności. 

stworzenie platformy wymiany informacji oraz dzielenia się praktyczną wiedzą pomiędzy członkami klastra a członkami innych klastrów.

 

 

Zobacz...

....zapisy dotyczące działalności BKPCW