O KLASTRZE

O KLASTRZE

Działalność klastrowa to najbardziej lukratywna oraz mająca największy potencjał forma prowadzenia działań sprzedażowych skierowanych do określonych grup docelowych.
Dzięki wspólnemu działaniu przedsiębiorcy, samorządy, jednostki edukacyjne działające w określonej branży, mogą uzyskać dostęp do wyników badań rynkowych, obniżyć swoje koszty marketingowo-sprzedażowe zwiększając tym swoje zyski. 

Czym jest przemysł czasu wolnego? Jakie dyscypliny są jego częścią?
Czy istnieją przykłady praktycznych korzyści płynących z rozwoju przemysłu czasu wolnego?

Przemysł czasu wolnego jest wielodyscyplinarną gałęzią gospodarki związaną z odpoczynkiem i spędzaniem czasu wolnego. Podmioty tego przemysłu dostarczają usługi i produkty konsumentom należącym do tzw. leisure class czyli odbiorców, których fenomen rynkowy polega na reprezentacji wszystkich grup wiekowych. 

Przemysł czasu wolnego zajmuje się głównie zaspokajaniem potrzeb przedsiębiorstw, rodzin oraz osób indywidualnych, zarówno w kraju jak i za granicą, ze szczególnym naciskiem na takie dyscypliny jak rozrywka, sport i rekreacja, kultura, gastronomia, imprezy oraz życie nocne a także aktywność outdoorowa. 

Jednym z najlepszych światowych przykładów rozwoju przemysłu czasu wolnego jest Wielka Brytania.  Brytyjski sektor przemysłu czasu wolnego zatrudnia ponad 2,6 miliona ludzi, co stanowi 9% całego obszaru zatrudnienia (więcej niż w przemyśle budowniczym, produkcyjnym czy logistycznym).

Firmy skupione w tym przemyśle są największym pracodawcą dla wielu grup zawodowych, szczególnie osób w wieku 16-25 lat. Firmy te stworzyły ponad 41 tysięcy miejsc pracy w latach 1998-2007. W przemyśle tym zatrudniona jest większa ilość kobiet niż inne przemysły razem wzięte.

Jednocześnie generowane przez ten sektor przemysłu przychody na poziomie 117 miliardów funtów rocznie, co składa się na 4% krajowego PKB.

Sektor przemysłu czasu wolnego generuje 102 miliardy dodatkowych przychodów oraz 1,5 miliona miejsc pracy przy obsłudze obrotu dóbr i usług związanych ze spędzaniem czasu wolnego.

Przemysł czasu wolnego zapewnia coroczne wpływy dla skarbu państwa na poziomie 32 miliardów funtów co stanowi 7% całkowitego dochodu z opodatkowania w Wielkiej Brytanii.

raport o brytyjskim...

....Przemyśle Czasu Wolnego jest do pobrania tutaj