CZŁONKOWIE

 

 

 

Sport Business School Finland

Szkoła Biznesu Sportowego to projekt badawczo – rozwojowy łączący studia z pracą przy rzeczywistych projektach, z zastosowaniem analizy biznesowej wydarzeń sportowych. W ramach projektu oferowane są programy nauczania w zakresie zarządzania sportem i marketingu sportu w języku fińskim i angielskim.
Założycielami Sport Business School Finland są Haaga-HELIA University of Applied Sciences w Helsinkach i JAMK University of Applied Sciences w Jyväskylä.

Studenci niezależnie od kierunku są włączeni w krajowe i międzynarodowe procesy badawcze. Projekty te są opracowywane i zarządzane przez ekspertów SBS z różnych krajów. Jeden z ważniejszych tego typu projektów dotyczył gromadzenia danych przez studentów z obu założycielskich uczelni wspólnie ze studentami z RPA, USA i Niemiec podczas Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2010 w Republice Południowej Afryki.

Projektem zarządzał Instytut Technologii z Cape Town. Podstawą sukcesu było osobiste zaangażowanie i wzajemne zaufanie pomiędzy jego uczestnikami. To odzwierciedla podstawową ideę SBS, którą jest  tworzenie i zarządzanie projektami badawczymi podczas wydarzeń sportowych z wykorzystaniem najnowszych metod i technologii, do których jednocześnie angażuje się zmotywowanych studentów, pełną pasji kadrę naukową i ekspertów z całego świata reprezentujących różnorodne poziomy naukowe i doświadczenie. Dla SBS wydarzenie sportowe to przede wszystkim pole do badań i nauki, będących kluczem do rozwoju i innowacji dla organizatorów eventów sportowych.

wróć>>>