CZŁONKOWIE

 

 

Liga Ochrony Przyrody Okręg w Szczecinie (LOP)
Zarząd Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Szczecinie od wielu lat realizuje program edukacji ekologicznej opracowany dla województwa zachodniopomorskiego. W ramach tego programu przeprowadzono liczne konkretne działania edukacyjne obejmujące swym zasięgiem kilkanaście tysięcy osób.
Głównym celem realizowanego programu było szczegółowe poznanie elementów ekologii i ochrony środowiska lokalnego, a co za tym idzie zmiana sposobu myślenia i zachowania zgodnie z zasadami filozofii ekologicznej wszystkich mieszkańców naszego województwa. Program zawierał też działania o charakterze interwencyjnym oraz prace zmierzające do wzbogacenia zasobów przyrody.
 
wróć>>>