CZŁONKOWIE

 

 

Instytut Turystki Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji w Warszawie

Instytut Turystki Szkoły Głównej Turystyki i Rekreacji jest prawnym koordynatorem Instytutu Turystyki, jednostki badawczo-rozwojowej utworzonej w 1972 roku na podstawie uchwały Rady Ministrów prowadzącej interdyscyplinarne, kompleksowe badania w zakresie turystki i wypoczynku. Do 2010 Instytut był instytucją Państwową, a następnie przez dwa lata spółką prywatną.
Po połączenie Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji, Wyższej Szkoły Turystyki Hotelarstwa i Gastronomii w Warszawie oraz Wyższej Szkoły Turystyki i Hotelarstwa w Łodzi w 2012 roku utworzono Wyższa Szkołę Główną Turystyki i Rekreacji działającej w ramach Grupy Uczelni Vistula. W skład szkoły wszedł również Instytut Turystyki jako wydzielona jednostka organizacyjna.

W okresie ponad czterdziestoletniej działalności Instytut Turystyki wykonał szereg prac i projektów badawczych, których odbiorcami byli Rząd RP, władze wojewódzkie, organizacje krajowe i regionalne, banki, inwestorzy oraz przedsiębiorstwa turystyczne. We współpracy z Głównym Urzędem Statystycznym Instytut brał i nadal bierze udział w doskonaleniu systemu statystyki turystyki w Polsce.

W ostatnich dziesięciu latach do najważniejszych prac realizowanych przez Instytut Turystyki należały: udział w rządowym Programie Badań Statystyki Publicznej, obejmującym coroczne badania statystyczne i analizy turystyki w Polsce. W ramach programu Instytut Turystyki był odpowiedzialny za przygotowanie i dostarczenie danych do instytucji statystycznych Unii Europejskiej (Eurostat), Światowej Organizacji Turystycznej (UN WTO) Europejskiej Komisji Turystyki (European Tourism Commision) oraz za pośrednictwem Narodowego Banku Polskiego danych do sporządzania Bilansu Płatniczego Polski.


wróć>>>