CZŁONKOWIE

 

 

Gdańska Organizacja Turystyczna

Gdańska Organizacja Turystyczna (GOT) posiada status lokalnej organizacji turystycznej, zrzesza podmioty prawne i osoby prywatne: przedsiębiorców turystycznych a także osoby zaangażowane w rozwój turystyki w mieście Gdańsku. Członkiem GOT jest również Miasto Gdańsk.

GOT wykonuje szereg zadań związanych z prowadzeniem informacji turystycznej, promocją miasta na arenie krajowej i międzynarodowej oraz w zakresie turystyki biznesowej dla całego województwa pomorskiego (Gdańsk Convention Bureau).

Gdańska Organizacja Turystyczna została założona w 2002 roku w Gdańsku, siedziba znajduje przy ul. Długi Targ 28/29 w Gdańsku. Podstawą działania organizacji jest Statut, przyjęty na zebraniu założycielskim w roku 2002, określający cele i kierunki działania Organizacji, władze Organizacji ich relacje, zasady gospodarowania majątkiem i podejmowaniem decyzji w organizacji oraz wszelkie inne, istotne dla funkcjonowania dla organizacji zasady.

GOT zrzesza ponad 130 członków (stan na koniec 2012 roku), którzy odprowadzają składki przeznaczone na realizacje działań statutowych.

wróć>>>