CZŁONKOWIE

 

 

 

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego jest agencją rozwoju związaną z miastem Gdańsk. Chcemy, aby polscy i międzynarodowi partnerzy mogli bezpiecznie i szybko zainwestować swoje pieniądze bądź myśl techniczną w naszym regionie. Pracujemy w oparciu o wysoko wykwalifikowaną kadrę.

Wszechstronnie wspieramy inwestorów na każdym etapie działania. Dbamy o rzetelność naszych działań przy zachowaniu ścisłej współpracy z klientami. Dysponujemy również atrakcyjnymi terenami inwestycyjnymi.

Reprezentujemy Gdańsk, bo to Nasze Miasto. Jesteśmy zdeterminowani, by także Państwo – potencjalni inwestorzy – odkryli jego atuty, możliwości i piękno. Nasza współpraca ma przynieść jak najwięcej korzyści wszystkim stronom:  inwestorom,  miastu i jego mieszkańcom.

Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego Sp. z o.o. (InvestGDA) powstała w 2008 roku, a jej udziały w 100% należą do Miasta Gdańska.

 

Zakres naszych działań obejmuje m.in.:

 

Sprzedaż i dzierżawę posiadanych przez nas terenów inwestycyjnych

Promocję projektów inwestycyjnych Gdańskiego Obszaru Metropolitalnego

Kompleksową obsługę polskich i zagranicznych inwestorów

Wsparcie nowych,  jak i już funkcjonujących w regionie inwestorów

Organizację lub współorganizację:
  • Konferencji, targów
  • Misji gospodarczych
  • Spotkań na szczeblu lokalnym jak i globalnym

Doradztwo w zakresie:
  • Realizacji studiów wykonalności i studiów możliwości (wstępnych, końcowych, wariantowych)
  • Prowadzenie i rozliczanie projektów finansowych

Lokowanie i prowadzenie inwestycji (usługi dedykowane w szczególności dla zagranicznych inwestorów branżowych
wóć>>>