CZŁONKOWIE

 

 

 

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „Wiedza”

Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno - Gospodarczego „Wiedza” jest Koordynatorem działań Mazowieckiego Klastra ICT w zakresie realizacji usług związanych z wdrażaniem wyników prac B+R oraz transferu technologii.

Mazowiecki Klaster ICT powstał z inicjatywy Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur w dniu 27 listopada 2007 roku.

Misją Mazowieckiego Klastra ICT jest niwelowanie różnic pomiędzy warunkami działania i rozwoju firm MSP z obszaru w metropolitarnego a pozostałą częścią województwa mazowieckiego.

Klaster realizuje swoją misję poprzez nawiązywanie i rozwijanie współpracy pomiędzy przedsiębiorstwami z branży informatyki, teletechniki,  telekomunikacji i mediów elektronicznych, jednostkami B+R, szkołami wyższymi oraz instytucjami otoczenia biznesu i samorządów lokalnych z obszaru Warszawy i z terenów po za metropolitalnych.

 

wróć>>>